Les ajudes tenen una duració de 4 mesos i una dotació econòmica de 600 € mensuals

La Càtedra de Canvi Climàtic de la UPV, patrocinada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Generalitat Valenciana, acaba de resoldre la concessió de 7 beques per a la realització de pràctiques d’alumnes de la UPV en la pròpia universitat, perquè desenvolupen investigacions i estudis relacionats amb l’avaluació d’impactes, mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Les ajudes tenen una duració de 4 mesos -comencen el 4 de maig- i compten amb una dotació econòmica de 600 € mensuals, demostren el compromís de la UPV “com a centre d’educació superior”, de formar als futurs enginyers en la problemàtica del canvi climàtic “perquè en un futur puguen incorporar-lo a la seua activitat professional”.

S’han presentat 27 propostes i finalment la Comissió de Selecció ha triat 7 projectes

De fet, el director de la Càtedra, Manuel Pulido, indica que a la convocatòria s’han presentat 27 propostes, “avalades per professors de diferents Departaments/Instituts de la UPV” i malgrat la gran qualitat i interés dels projectes proposats, “la comissió de selecció ha hagut de triar a 7”.

La selecció s’ha realitzat sobre la base de l’interés, novetat i rellevància del tema proposat, així com l’interés formatiu i la relació de la pràctica proposada amb l’ocupabilitat i el món empresarial. Les pràctiques són gestionades a través del Servei Integrat d’Ocupació de la UPV (SIE) i compten totes elles amb un professor com a tutor acadèmic en l’estructura responsable del títol (grau/màster) que cursa l’alumne que desenvoluparà la pràctica.

D’aquesta manera, Raúl Compes (Departament d’Economia i Ciències Socials), dirigirà l’estudi sobre “Assistència tècnica i costos d’adaptació al canvi climàtic en el sector vinícola: El paper de les ajudes públiques” i l’alumne beneficiari ha sigut Bernardo Sánchez Sirvent.

El professor Carlos Dopazo González (IIAMA-UPV) dirigirà l’estudi sobre “Silvicultura i aprofitament de biomassa forestal amb criteris de gestió sostenible i multifuncional en un context de canvi climàtic”i  l’alumna beneficiària, ha sigut Gema Muñoz Herráiz.

Per altra banda, Fernando Estellés Barber (Institut de Ciència y Tecnologia Animal) tutoritzarà la investigació “Anàlisi de la petjada de carboni de la ramaderia valenciana i estratègies per a la seua reducció” i l’alumna beneficiària ha sigut Belén Moral Rodríguez.

Josep R. Medina i M. Esther Gómez (Institut de Transport i Territori) desenvoluparan l´ “Estudi de la restitució del flux sedimentari fluvial i litoral de la costa valenciana entre el Delta de l’Ebre i el Port de Dénia” i l’alumna beneficiària ha sigut Àngela Alguacil Jiménez.

Tanmateix, Elías José Hurtado Pérez (Institut d’Enginyeria Energètica) dirigirà un treball sobre l´ “Avaluació de la viabilitat i potencial energètic de l’aprofitament dels residus orgànics agroindustrials, forestals i municipals en la Comunitat Valenciana”, i l’alumna beneficiària ha sigut María Diana Armero.

Miguel Rodilla Alamá  (Institut d’Investigació de Gestió Integral de Zona Costaneres) aprofundirà sobre l´ “Efecte dels aiguamolls costaners en la regulació dels fluxos de sílice a la mar: avaluació de la restauració d’aiguamolls com a estratègia de mitigació de l’efecte del canvi climàtic sobre la producció primària del litoral del Golf de València”, i l’alumne beneficiari ha sigut Robert González Vázquez.

Finalment, Elisa Peñalvo López (Institut d’Enginyeria Energètica) analitzarà el “Proveïment energètic de zones urbanes basat en sistemes de generació renovable i minimització de l’impacte sobre el canvi climàtic”, i l’alumna beneficiària ha sigut Isabel Cantero López.